تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نمونه تبلیغ یک موسسه انتشاراتی که در آن از شماره حروفی پنج رقمی 53822 (معادل Ketab) هم به عنوان شماره تلفن، هم شماره پیامک، و هم نشانی وبسایت استفاده شده است

(برای دیدن تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید)

                                          
 
 
 
 
سیمکارتهای موجود